Lab bak atombomben bruker AI til å ta på seg ulovlig Bitcoin-gruvedrift