ShapeShift CEO Predicts Crypto Market Cap podwoi się w ciągu 6 miesięcy